Hamnade i en diskussion igår om vad man har för ansvar som medarbetare att bidra att god stämning. Den är ganska given – vi har alla ansvar för det. Men var går gränsen för det ansvaret? Vi är som medarbetare ansvariga för att BIDRA till den goda stämningen – men vems är det slutgiltiga ansvaret? Chefens? I slutändan- vilken chef? Chefen över området eller Ms/Mr VD?

I min värld är det fortfarande allas – men i min diskussion var det inte så. Jag tänker att om man som enskild individ avfärdar alla försök till att skapa en sammanhållen grupp med god stämning så bidrar denne inte till någonting och chefen kan slå knut på sig för att försöka skapa något som inte är möjligt. ÄR det slutgiltiga ansvaret då verkligen chefens?

För sen uppstår nästa fundering – hur mycket får den enskilda individen försöka skapa god stämning – utan att klampa in på chefens område? Kan tänka mig att det beror på chefens inställning och inställning till det tysta ledarskapet – men jag tänker också att så länge det är på rätt sätt framgångsrikt – så är det väl ändå det som är det är det viktiga – eller??


Bild: Infowit

/Jessica

Annonser