800px-abbey_road_sin_beatles

Jag läste i senaste Vi Föräldrar Junior att Lunds kommun har skickat ut ett brev till alla föräldrar med barn födda -02, med en önskan om att föräldrarna ska promenera till skolan med sina barn.

Den stora anledningen är hälsan! Övervikt bland barn har ökat dramatiskt, med benskörhet, diabetes, dålig kondition, försämrad sömn och ökad risk för andra sjukdomar som följd.

En annan anledning är den ökande trafiken kring skolan. Alla föräldrar kör och hämtar. Så var det inte när jag var liten, antingen fick man gå eller cykla och var det för långt fanns det skolskjuts. Varför har detta förändrats?

Jag antar att det finns många orsaker. En anledning är säkert att idag går man inte alltid på den skola som ligger närmast hemmet, och då kan man inte alltid räkna med skolskjuts och därmed är det upp till föräldrarna att vara chaufförer. I vårt fall har vi flyttat, men eftersom skolan, fröken och klassen var så bra valde vi att stanna kvar och då blev ett längre avstånd till skolan kostnaden.

Säkerhet? Hur gamla bör barnen vara för att gå till och från skolan själva? Det beror naturligtvis på hur området ser ut och avståndet såklart.

Jag tycker att det är mycket bra att skolan tar sitt ansvar vad gäller att uppmärksamma ohälsa hos sina elever. Jag har dock svårt att se att jag skulle kunna lägga 30 minuter varje morgon och kväll att gå till och från skolan?

Vad tycker du? Hur gör din familj?

Fotnot: Nu har vi längre än 30 minuters promenad till och från skolan. Min dotter är snart 11 år och vi kommer att så smått att börja införa cykel i vår.

Bild: Ett övergångsställe från Wikipedia

Annonser