Jag lovade att jag skulle skriva även om det Blå Bandet. Rosa Bandet har alla hört talas om, men vad är det Blå Bandet? Det var inte det lättaste att hitta någon information.

Som man kanske kan gissa hör det Blå Bandet ihop med män och cancer, och prostatacancer.

Blå Bandet har ingen egen sida som Rosa Bandet har. Det finns en sida som heter Blå Bandet, http://www.blabandet.se men den hör ihop med ett annat Blå Band, Sveriges Blå Bandetförbund, med en vision om ett samhälle helt utan alkohol och andra droger.

Prostatacancerförbundet däremot har en sida där du kan läsa om Blå Bandet och dess månad September! (Rosa Bandet har oktober) Men krasst kan man säga att det är inte i närheten av aktiviteter och publicitet kring det Blå Bandet som det är kring det rosa.

Socialstyrelsens publicerar i slutet av januari varje år statistik över diagnoser och dödsfall i prostatacancer. Senast publicerade data avser förhållandena år 2004 (dödsfall år 2003)

9 882 män fick under året en prostatacancerdiagnos
27 män får varje dag prostatacancer, eller en man var 53:e minut
Relativ 10-årsöverlevnad är ca 55 %
Prostatacancer utgör 37 % av all cancer som drabbar män
70 % är över 65 år vid diagnostillfället
0,6 % är under 50 år
Yngsta diagnostiserade är i åldersgruppen 35-39 år (1 fall) och i 40-44 år (8 fall)
ca 10 % av all prostatacancer beror på ärftliga faktorer
Den 31 december 2004 levde 54 259 män med en prostatacancerdiagnos
(diagnostiserade 1958-2004)

Ökningstakten är 2,8 % per år under de senaste 20 åren och 4,7 % under de senaste 10 åren
Ca 2 600 män dör årligen i prostatacancer (7 män varje dag)

Du kan köpa det Blå Bandet på Apotek i Sverige och också lokala prostatacancerföreningar.

Jag föreslår att vi för jämnställhetens skull bär ett blått och ett rosa band under oktober månad!

Bild: Prostatacancerförbundet.se

Annonser