Det tar mig lite emot att skriva om löss på ettbraliv MEN vi stödjer såklart kampanjen och luskammar barn i helgen!

”Nu har Smittskyddsinstitutet konstaterat att det finns löss i Sverige som är motståndskraftiga mot de kemiska luspreparaten som säljs på Apoteket. Smittskyddsinstitutet har ÄNTLIGEN gått ut med en rekommendation att man ska kamma sina barn med luskam minst 1 gång i veckan för att upptäcka om man har fått löss varje terminsstart. Det här ligger helt i linje med det ”LusFri” arbetat för i flera år och försökt få fram under kampanjen avlusningsdagarna.

12-14 september är det dags för avlusningsdagar igen. Luskamma du också – och tipsa dina vänner och bekanta – ju fler vi är som luskammar, desto större chans finns det att undvika lössepidemier under året. Tycker du att NitFree är bra blir vi förstås jätteglada om du tipsar om NitFree också – störst chans att förbli lusfri är ju att både ta bort lusäggen och lössen. ”

Läs mer om kampanjen och just Nitfreekammen här.

Bild och citat: lusfri.nu

Annonser