Förr var vi i Sverige ett relativt fattigt land och människorna strävade efter välstånd. När man fick det bättre däremot – eller man kan säga – fick en viss inkomst och materiell standard så började andra saker bli viktiga.

Pengar är inte allt säger de som har pengar och det visar sig att de som nått upp till en viss materiell standard blir mer intresserad av ”värden” istället. Att vi människor samtidigt gått från betoningen på det kollektiva till betoningen på det individuella och dragit det ännu längre genom ha olika roller beroende på dagsform, komplicerar det hela än mer. Vi vill vara unika, göra det utmärkande och speciella. Hitta oss själva och bli vårt bästa jag – bättre idag än igår.

Det är egentligen rätt fantastiskt – det öppnar nya möjligheter. Det/den du var igår kanske du inte är idag – du kan vara allt. I olika situationer kan man helt enkelt ha olika preferenser.

Idag en student, imorgon en golfare och på fredag en konstnär. Du pimpar ditt liv med olika roller eller livsstilar som du tar beroende på vad du vill, hur du mår och vilka du för stunden umgås med.

Samtidigt kanske en belastning – att ständigt känna behovet av förändring. För mig som aldrig är nöjd om det inte händer saker – jag kan också känna behovet av ”ingenting” ibland – hur är det inte då för dem som ständigt behöver struktur och ”vanligt” för att må bra? Samtidigt gör dagens ”man kan vara det man vill” att olikheter får utrymme när vi inte längre måste vara en del av kollektivet.

Många som inte gillar den individuella fokuseringen idag talar om egoism och självcentrering – jag vet inte – jag tror att även om man pimpar sin egen tillvaro men samtidigt gör saker för andra, andra kanske tar del av eller inspireras av någon annans framfart eller tankar – då handlar det inte om den egoism eller självcentrering som kritikern säger. Så länge man inspirerar, bryr sig om andra osv – GER AV SIG SJÄLV – då kan det inte vara egoism att vilja leva sitt eget bästa liv som individ – men ändå i samklang med andra utan att vara del av något homogent kollektiv!

Fråga dig själv – ”vilka eller vem” vill jag vara för att utvecklas ?

Annonser