Vad är Demeter? Lite då och då springer man på namnet/ordet Demeter. Vad är det? Vad betyder det?

Demeter är en benämning på ett slags certifikat att en produkt är biodynamiskt odlat. Bakom detta står Dementerförbundet, vars regler för närvarande är de strängaste som finns rörande ekologisk odling.

Svenska Demeterförbundet bildades 1957 och är kontrollorganisation för Biodynamisk odling i Sverige.

Som ideell konsumentförening kontrollerar och auktoriserar den växtodling, djurhållning, förädling, slakteri, grossister, importörer och dagligvarubutiker.

Demetermärket innebär att varan innehåller minst 90% biodynamiskt och minst 95% ekologiskt odlade råvaror. I tidsbegränsade undantagsfall kan varan bestå till minst 2/3 delar av biodynamiskt och minst 95% ekologiskt odlade råvaror.

Bakom det svenska Demeterförbundet finns en internationell organisation, Dementer International som bl a administrerar den internationella demeterstandarden.

Den biodynamiske odlaren använder varken kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer och ser till att växtföljden är allsidig och djurhållningen balanserad.

www.demeter.nu kan du läsa mer om regelverk och vilka gårdar i Sverige som är godkända enligt Demeter!

Annonser