Vet du att Saltå Kvarn var först i Sverige med klimatkompenserade produkter! Vad betyder det, klimatkompenserade produkter? Jo det handlar om när man fraktar ekologiska varor längre sträckor, exempelvis fikon från Turkiet, läs mer här:

– Nu kan vi komma åt en del av dilemmat med att ekologiska produkter från andra delar av världen innebär långa transporter. För samhället i stort och för konsumenterna är det här också en mer direkt och gripbar lösning, jämfört med traditionell handel med utsläppsrätter, säger Saltå Kvarns VD Johan Ununger.

Saltå Kvarn planerar att kompensera koldioxidutsläppen för samtliga sina produkter. Först ut är företagets ekologiska fikon som odlas i Turkiet. Därifrån transporterar Saltå Kvarn 100 ton fikon per år till de svenska konsumenterna, vilket ger 22 ton koldioxid per år, trots att man valt fossilbränslesnåla transportsätt som båt och järnväg. För att reducera fikonens bidrag till växthuseffekten betalar Saltå Kvarn en årlig öronmärkt avgift för trädplanteringar på en yta av 2000 m2, vilket är vad som behövs för att binda fikontransporternas koldioxidutsläpp.

Jag kan ändå inte låta bli att fundera över hur bortskämda vi är idag med varor från hela världen. Inte hade våra föräldrar det så. För dem var en banan en stor sak, som för oss är ett vardagligt ting. Vi tar det förgivet att kunna äta bananer, fikon, mango m.m. året runt om vi så önskar. Kanske är det dags att börja fundera mer över säsongsbetonad mat? Men klimatkompenserade produkter är bättre än icke klimatkompenserade produkter förstås, frågan är om det kompenserar tillräckligt? Vad tror du?

Bild: Fikon från Wikipedia.se