Läste i DN i morse en hyllning till medelmåttan. Läste även en artiken i Chef tidigare i vår- med liknande innehåll. Vad härligt tänkte jag för precis som artiklarna säger så finns det faktiskt människor som inte är intresserade av att klättra fort och högt på karriärsstegen – som prioriterar annat, som inte försöker utmärka sig men som faktiskt hela tiden är good enough och som faktiskt kan vara en av de bästa medarbetarna.

Det kanske handlar om att ledningen/chefen inte lyckats plocka fram deras möjliga potential därför att fokus oftas ligger i att hålla kvar talangerna – de som ändå oftast går vidare eftersom – det är en del av deras livsstil.

Jag googlade på medelmåtta: person som inte är bättre än genomsnittet; ganska ointressant eller dålig person. Dags att tänka om och omvärdera är jag rädd!!

” Medelmåttorna står för stabilitet och långsiktighet i företaget när marknaden svajar och konjukturen svänger nedåt och med uppmuntran och rätt motivation är det hos dem potentialen finns”
DN 2008 08 17

Talangerna har fått mycket utrymme – artiklarna talar om talent management som hos olika utbildningsföretag förklaras såhär:

” Att identifiera, hantera och följa företagets talanger så att de utvecklas och kan användas på rätt sätt i företaget.” ” Genom att identifiera medarbetare med potential kan du utveckla och behålla de personer som är avgörande för fortsatt framgång för företaget.”

Men är det bara hos högpresterande talangen finns – troligen inte. Hos de sk medelmåttorna finns stabiliteten och långsiktigheten. Den samlade kunskapen om organisationen finns här – hos dem som gör sitt jobb utan att klaga och som kräver minimal underhållning.

De högpresterande talar gärna om vad de vill och vad de kan – dessa gör det inte – det betyder däremot inte att det inte finns potential där – det betyder att det är en utmaning för chefer att finna den. För som artiklarna hävdar – även en medelmåtta kan tröttna och då har man förlorat en del av en grundstomme som en mer talangfull och lyhörd chef i framtiden kanske identifierar och får se den fulla potentialen hos vilket kommer gynna ett annat företag! Troligen ett mer framgångsrikt sådant.

Att motivera – tips:

1. Belöning:
För medelmåttor i allmänhet är karriärsklättringen föga intressant som belöning – beröm eller berömmande mail – att chefen visar uppskattning och jag vill tillägga, även här motiverar med löneök för uppgifter som inte kanske lyser lika klart som framåtsträvarnas hemplockade poänger.

2. Kommunikation:
Se till att din kommunikation med de anställda även når dem som inte tar sig ton.

3. Stärk självförtroendet:
Visa för andra i projektgrupper eller områden att alla behövs – ge även plats till medelmåttorna – markera behovet av dem inom alla områden!

4. Var ”down to earth”:
Stora visioner impar inte på medelmåttor. De presterar bäst genom att få veta hur de konkret ska lösa uppgifterna.

5. Inse deras betydelse:
Försök få de högpresterande att förstå nödvändigheten och betydelsen av medelmåttorna inom verksamheten.
Källa DN

Annonser