Jag har ett tag sneglat på denna bok – nu har jag just börjat läsa den och jag är INTE besviken än iallafall. Jag tror absolut på en helhet – en samverkan mellan kropp och själ för en naturlig hälsa som inte är avsaknaden av sjukdom utan mycket mer än så! Den handlar inte heller om evig ungdom utan hur man mår sitt bästa där man är och så länge man bara kan. Att en naturlig ålderdom inte måste betyda avsaknad av hälsa. Jag tror iallafall att jag än så länge rekomenderar denna varmt!!

”John Robbins visar oss fyra kulturer där människor lever länge med bevarad hälsa: Abchaserna där ålder är skönhet,Vilcabamba i Anderna där lever man enkelt i stark gemenskap över alla åldrar, Hunza i Centralasien där dans inte är åldersbunden och Okinawa där invånarna ofta blir över hundra år.

De senaste resultaten från olika medicinska forskningsfält pekar i samma riktning och med ledning av allt detta ger oss Robbins handfasta råd hur vi kan få ett långt, friskt och vitalt liv, längre än hundra år, inte bara genom att äta rätt och motionera utan också genom att förstärka vår positiva livssyn och genom att utveckla personliga relationer. Kärlek och samhörighet har nämligen också en stark påverkan på livslängd och hälsa.

Efter att ha läst denna bok kommer du att ha en helt annan syn på livet och åldrandet än tidigare och har ökat dina möjligheter till ett långt friskt liv.”

Den finns på alla de vanliga ställena *ler*

Bild: Forum förlags presstjänst, citat: bokus