babyagge.gif

Livsmedelverket meddelar idag att en remiss till nya råd om alkohol vid amning kommer att lämnas in inom en månad. De nya råden lyder att det inte är någon hälsofara för barnet om den ammande mamman dricker en till två glas vin en till två gånger i veckan.

– Utifrån den forskning som finns är vår slutsats att det inte finns några medicinska skäl att helt avstå från alkohol under amning. Den mängd som barnet kan få i sig via bröstmjölken är liten, om man dricker ett till två glas vin. Däremot är det viktigt att föräldrarna uppmärksammas på att omsorgen om barnet kan påverkas vid alkoholkonsumtion, säger Annica Sohlström, chef för nutritionsavdelningen vid Livsmedelsverket.

Många reagerade det för något år sedan var en debatt i TV om att Sverige har betydligt strängare råd till ammande mödrar än många andra europeiska länder. Det hördes både hurra och bu i massan med åsikter.
(Kommer ni ihåg debatten, som visade att ett glas sockerdricka och ett glas vin gav ungefär samma mängd alkohol i bröstmjölken. Rätta mig gärna om jag minns fel!)

Vissa menar att om du väljer att amma ditt barn är det ändå så kort tid under ditt liv att du ska kunna avstå från alkohol. Förvisso, men om det absolut inte är farligt för barnet att mamman tar ett glas vin till maten på lördagskvällen, varför avstå?

Aftonbladet skriver ur sin synvinkel, kanske för att provocera, men huvudsaken är tycker jag att gemenekvinna känner vad som är rätt för henne, avstå, eller dricka med förstånd. För det är väl förstånd det handlar om, sunt förnuft. Känns det inte bra, drick inte! Och framför allt som också Livsmedelsverket påpekar, berusning och barn hör inte ihop!

När det gäller gravida kvinnor kvarstår rådet att helt avstå från alkohol under graviditeten.

Bild: Privat

Annonser