När mörkret faller, dagarna känns långa och orken tryter – varför inte testa lite hjälp och peppning?!

Behöver du ändra något i din livsstil? Och någon som stöttar och uppmuntrar dig när du kommit igång?

halsocoacher2.gif

Apoteket har en tjänst där man för 340 kr (baspaket) får ett start och uppföljningssamtal där man först går igenom din livssituation och försöker komma fram till vilka levnadsvanor du vill förändra. Därefter formulerar du dina mål och ni går tillsammans igenom några lämpliga aktiviteter som passar just dig. Allt detta skriver ni ner i en individuell handlingsplan som passar dina mål och förutsättningar!

Därefter ska du själv gå hem och praktisera detta och efter en tid ska du komma tillbaka till coachen och utvärdera hur det gått, vad du måste arbeta vidare med och hur du ska gå vidare med din handlingsplan.

Efter detta kan man köpa ett tilläggspaket (480 kr fast köpte du båda samtidigt så kostar de tillsammans 720 kr) där ytterligare uppföljning sker flertalet ggr- detta tilläggspaket kan man köpa så många gånger man tyckar att man behöver stödet.

Hälsocoacherna har specialutbildning inom: Matvanor, fysisk aktivitet och motion, stress och rökavvänjning!

Här kan du läsa mer!

Bild: Apoteket

Annonser