Kort fakta om bröstcancer
* Det är den vanligaste dödsorsaken bland yngre kvinnor.
* Vanligaste åldern att insjukna är 50-60 års åldern
* Idag botas 4 av 5 kvinnor
* Bröstcancer har ökat de senaste 50 år, men nu har ökning planat ut!
(en anledning till det är att hormonbehandling vid klimakteriet har minskat!)

Forskning
Senare tids forskning har ökat kunskapen om bröstcancerns orsaker, men fortfarande saknas många pusselbitar. Bröstcancer orsakas framför allt av ett komplicerat samspel mellan livsstilsfaktorer och individuell känslighet. Miljön har sannolikt även en viss, men mindre, inverkan.

Könshormoner, framförallt det kvinnliga könshormonet östrogen, har en central roll. Hormonerna påverkar de friska bröstkörtelcellernas utveckling och anses även ha betydelse för utvecklandet av bröstcancer.

Vad ökar risken för bröstcancer?
Två direkta riskfaktorer är kända. Det är radioaktiv strålning, som med modern strålskyddsteknik är mycket ovanlig, samt vissa medfödda ärftliga anlag. Dessa orsaker förklarar bara mindre än 15 procent av all bröstcancer. För alla övriga fall finns det vissa omständigheter som påverkar risken att få bröstcancer, men som inte kan sägas vara direkta orsaker.

Ärftlig bröstcancer har drygt en av tio kvinnor som får bröstcancer. Anlaget kan även finnas hos män.

Andra riskfaktorer
Risken för bröstcancer ökar ju äldre man blir och om man är född i ett land där bröstcancer är vanligt.

Om menstruationen börjat mycket tidigt eller om man kommit sent in i klimakteriet så ökar risken något för bröstcancer. Medicinering med hormoner mot klimakteriebesvär ökar risken. Risken stiger endast lite vid kort tids användning, men ökar vid några års eller längre tids användning. Övervikt efter klimakteriet är också en riskfaktor. Däremot minskar risken för bröstcancer om man föder barn i ung ålder och ammar.

Trots omfattande forskning ger inte de kända riskfaktorerna ett tillräckligt bra underlag för att förklara precis hur bröstcancer uppstår eller för att tala om hur den kan förebyggas.

Förebyggande?
Forskarna tror att ungefär vart tredje cancerfall har med maten vi äter att göra – bröstcancer är inget undantag.

* Behåll normalvikt
Övervikt är en av de mest välkända riskfaktorerna för bröstcancer. Ju mer fettväv man har desto högre östrogennivåer får man och bröstcancer är i hög grad kopplat till det kvinnliga könshormonet östrogen.

* Välj rätt fett
Studierna går i sär något kring detta ämne men man kan ändå dra en slutsats att det viktigt att välja rätt fett. Omega 3-fettsyror som bla finns in fisk tycks kunna minska risken för bröstcancer, medans Omega 6 istället verkar kunna öka risken. (Omega-6 finns framför allt i vegetabiliska oljor som solros-, majs-, oliv- och sojaolja (dock inte i någon större mängd i rapsolja). Tex kan man välja att ha rapsolja som matfett och regelbundet äta feta fiskar såsom sill, lax och makrill.


Makrill

* Ät fiberrik mat
Fibrer har flera effekter som kan minska riskerna: De motverkar övervikt. De ger också en jämnare blodsockernivå. Fiberrik mat innehåller också mycket aktiva ämnen från växtriket som exempelvis antioxidanter och växtöstrogener som kan ha en skyddande effekt. Fullkornsprodukter och baljväxter är bra källor till fibrer!

* Försiktig med alkohol
Varför alkohol ökar risken för bröstcancer är oklart men det finns flera teorier. Alkohol ökar bildningen av fria radikaler som kan skada arvsmassan i våra celler och försämrar kroppens upptag av B-vitaminets folsyra o höjer östrogennivåerna.

* Sola lagom
D-vitamin och bröstcancer är ett hett forskningsområde just nu. En färsk amerikansk studie visar att höga nivåer av D-vitamin i blodet nästan kan halvera risken. Låg nivå däremot kan öka risken avsevärt. Vi som bor på de nordligare breddgraderna bildar mindre D-vitamin om vintern, men vi kan ladda kroppen med D-vitamin genom att vara utomhus så mycket som möjligt!

* Motion
Motion kan minska risken för flera cancerformer bla bröstcancer. Motion kan också minska risken för återfall när man redan har sjukdomen. En halvtimmes promenad om dagen räcker för att få effekt.

* Folsyra
Det är en het potatis just nu om mjöl i Sverige ska berikas med folsyra. Det skyddar foster mot ryggmärgsbrock och andra fosterskador. Kvinnor som äter mycket folsyra löper halverad risk att få bröstcancer. Det visar en stor svensk studie.

Nu läste jag dock nyligen att folsyra också kan öka risken för cancer i exempelvis tjocktarmen. Inom kort väntas Livsmedelsverket fatta beslut om mjöl ska berikas med folsyra.

Läs mer:
Cancerfonden
Cancer.nu
Bröstcancerföreningarnas riskorganisation

Källa: Hälsa, ToppHälsa, Aftonbladet mfl tidningar.
Bilder: Google

Annonser