Badsäsongen här och tyvärr följer med dem varje år drunkningsolyckor. Under 2006 omkom 135 personer i Sverige i drunkningsolyckor. Det är 28 fler än under 2005 då 107 personer omkom.

I Skolverkets läroplan står att; Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av femte skolåret: Eleven skall kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten

Då detta är en smula luddigt, och har tolkats olika vid olika skolor, har regeringen tänkt till och tanken är att kraven ska skärpas bland annat med mer tydliga riktlinjer för var målen innebär, bl.a att elever i årskurs fem ska kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg och elever vid slutet av årskurs nio ska kunna hantera nödsituationer i och vid vatten.

Det som bör utredas vidare är hur detta ska kunnas göras möjligt då regeringen inte planerar att skjuta till några resurser i dagsläget och detta slår då olika mot skolorna som ska finansiera detta själva. En del skolor har tillgång till egen simhall och andra har många barn med bristande simkunskaper av olika anledningar – där borde det finns utrymme för resursförhandling – annars kan man fundera över hur det är genomförbart. Det är lät att bestämma att andra ska genomföra och finansiera något – när man inte behöver göra jobbet själv!

SLS – Svenska Livräddningskunskapet – definierar simkunnighet – att kunna simma – som följer:

Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under, och efter att åter tagit sig till ytan kan simma 200 meter bröstsim på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim.

Badvettsregler topp 11
1. Bada alltid tillsammans med någon!
2. Simma längs med stranden!
3. Hoppa eller dyk inte på okänt vatten!
4. Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet!
5. Simma inte under bryggor och hoppställningar!
6. Spring inte på bassängkant eller bryggor – du kan halka!
7. Ropa bara på hjälp om du är i nöd!
8. Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten!
9. Lek inte med livräddningsmateriel!
10. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
11. Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka!

En grundregel till alla vuxna och barn i vattnet, med andra ord: visa hänsyn!

Nästa vecka kommer mer tips om säkerhet och utstyrsel inför pool och strandbesök!

Bilder: Google och SLS

Annonser