Ekologi är läran om samspelet mellan organismerna och deras miljö där respekt för naturen är den grundläggande tanken. Människan är en del av naturen och hon måste samarbeta med den på dess egna villkor för att kunna utveckla ett jordbruk som är uthålligt på lång sikt. Ekologiskt lantbruk tillvaratar naturens egna processer istället för att använda sig av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Inom ekologin ryms även djurhållningen som går ut på att djuren ska få leva under så naturliga förhållanden som möjligt!

Vad är det som kvalificerar ett ekologiskt lantbruk? Vad är ekologiska djur?

Eko-hönan
Den ekologiska hönan har möjlighet att gå ute och slipper sitta i bur. När hönan på vintern går fritt inomhus har hon gott om utrymme. Hon får ekologiskt foder som bara består av naturliga råvaror. Hon sover på en pinne, hon lägger sina ägg i ett rede och sandbadar när hon vill!

Eko-kossan
Den ekologiska kossan får röra sig fritt ute på ängarna under en stor del av året. Hon får bara ekologiskt foder och ska ha fri tillgång till hö eller annat grovfoder. Hon sover på en välströad liggplats utan spaltgolv. Hon får vara för sig själv när hon ska kalva och kalven får alltid dia och vara med sin mamma den första tiden efter födseln. Kalven får på så sätt i sig råmjölken med alla dess immunförsvaret viktiga ämnen.

Eko-grisen
Den ekologiska grisen har möjlighet att gå ute året om. På sommaren betar den fritt och får vattensvalka i exempelvis ett gyttjebad och kan böka med sitt tryne. Hon får ekologiskt foder och har fri tillgång till hö eller annat grovfoder. Kutlingarna får vara kvar hos mamman i minst sju veckor. Den ekologiska grisen är totalt sett friskare med färre luftvägsinfektioner, bölder och beteendestörningar.

Bilder: google. Fakta: Coop