Det är inte bara dumt ur säkerhetsaspekt att köra för fort, det är riktigt dyrt också. Men det ska väl kännas? En påminnelse till alla att tänka sig för när man är i trafiken och hålla ögonen på hastighetsmätaren. För allas säkerhet och din egen plånbok.

Följande bötesbelopp gäller från och med den 1 oktober 2006.

Hastighetsöverträdelser på 30- och 50-väg:
1-10 kilometer över hastighetsgränsen 2.000 kr
11-15 kilometer över hastighetsgränsen 2.400 kr
16-20 kilometer över hastighetsgränsen 2.800 kr
21-25 kilometer över hastighetsgränsen 3.200 kr
26-30 kilometer över hastighetsgränsen 3.600 kr,
31-40 kilometer över hastighetsgränsen 4.000 kr.
Vid hastigheter däröver rapporteras överträdelsen till åklagaren.

Hastighetsöverträdelser på 70-, 90-, 110- och 120 väg:
1-10 kilometer över hastighetsgränsen 1.500 kronor
11-15 kilometer över hastighetsgränsen 2.000 kr
16-20 kilometer över hastighetsgränsen 2.400 kr
21-25 kilometer över hastighetsgränsen 2.800 kr
26-30 kilometer över hastighetsgränsen 3.200 kr
31-35 kilometer över hastighetsgränsen 3.600 kr
36-40 kilometer över hastighetsgränsen 4.000 kronor.
41-50 kilometer över hastighetsgränsen 4.000 kronor.
Vid hastigheter däröver rapporteras överträdelsen till åklagaren.

Mer information om andra boter finns här hos Polisen

Titta här på Vägverkets hemsida med Fortkörningsursäkter! Det finns inga bra ursäkter, så är det bara!

Annonser